Záruka 50 měsíců

FAGOR – prodloužená záruka 50 měsíců

 

V rámci akce „FAGOR ZÁRUKA 50 MĚSÍCŮ“ společnost FAGOR ELEKTRO s.r.o., se sídlem Čestlice 198, Čestlice 251 01, IČ: 61459003, poskytuje kupujícímu na zakoupený výrobek prodlouženou záruku formou bezplatného servisu v délce trvání 26 měsíců bezprostředně navazujících na záruční dobu výrobku.

 

Rozsah bezplatného servisu:

1. V rámci bezplatného servisu má kupující nárok na bezplatné odstranění vady opravou výrobku. Podmínkou je, že vada vznikla a byla uplatněna v době trvání bezplatného servisu. Kupující nemá nárok na výměnu vadného výrobku za výrobek nový.

2. Bezplatný servis se nevztahuje na vzhledové vady vzniklé běžným opotřebením výrobku, na díly a součástky podléhající běžnému opotřebení a dále na závady, ke kterým došlo:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- nesprávnou obsluhou nebo instalací výrobku
- neodborným zásahem třetí osoby
- tím, že výrobek není užíván v souladu s jeho určením
- živelnou událostí

3. Právo na odstranění vady v rámci bezplatného servisu uplatňuje kupující výhradně u společnosti PERFEKT SERVIS spol. s.r.o., Václavská 1, Brno, PSČ 603 00, IČO 005 69 097. www.perfektservis.cz
linka zákaznického centra pro CZ: 840 55 77 99

Při uplatnění práva na odstranění vady v rámci bezplatného servisu musí být předloženo potvrzení o prodloužení záruky, vydané společností FAGOR ELEKTRO s.r.o.

Náklady na vyslání servisního technika v případě, že nebude zjištěna žádná závada nebo bude zjištěna závada, na kterou se nevztahují podmínky pro poskytnutí bezplatného servisu, hradí kupující.

Prodloužená záruka je poskytována na základě žádosti zákazníka - vyplněním registračního formuláře na zaruka.fagorcnagroup.cz, který si v období trvání akce, tj. od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2017 zakoupí spotřebič zařazený do této akce a o tuto záruku požádá do 21 kalendářních dnů od zakoupení spotřebiče, v případě zakoupení spotřebičů prostřednictvím kuchyňského studia do 21 kalendářních dnů od data zabudování spotřebičů.

 

Tato akce se vztahuje na výrobky zakoupené a používané na území České republiky a Slovenska a to:
- Výrobky z běžného sortimentu (viz seznam)
- Modely dočasně zařazené do promočních akcí (informace poskytne příslušný prodejce)

V případě uznání nároku na tuto prodlouženou záruku obdrží žadatel do 21 dnů e-mailem potvrzení o prodloužení záruky.


Copyright © 2017 Fagor. All rights reserved. Powered by Picabo Webadmin.
TOP