Záruka

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím, u vestavných spotřebičů ode dne jejich uvedení do provozu za podmínky, že kupující objednal uvedení výrobku do provozu nejpozději do 21 dní od převzetí výrobku.

Fagor nepožaduje po koncových spotřebitelích žádné záruční listy pro uplatnění záruky.

Kontakt na autorizovaný servis naleznete zde.


Copyright © 2017 Fagor. All rights reserved. Powered by Picabo Webadmin.
TOP